Advarsel: Kjemiske stoffer i neglelakk kan gi livsvarig allergi

En allergisk reaksjon fører ikke bare til utslett og rød farge på hendene. På sikt kan den også gi problemer hos tannlegen, eller hvis allergikerne skal ha ny hofte.

Hender med rød farge og skader rundt neglene på grunn av en allergisk reaksjon. Hendene tilhører en ansatt i en neglesalong.

© Novelties in Dermatolog; Gatica-Ortega et. al.y,

Videoer og bilder av røde hender med hudskader rundt neglene har den siste tiden spredt seg på TikTok.

De blir delt av kvinner som har opplevd alvorlige allergiske reaksjoner etter å ha fått kunstige negler.

De allergiske reaksjonene skyldes en gruppe kjemiske stoffer, såkalte akrylater, som finnes i visse typer neglelakker og kunstige negler.

De samme stoffene har blitt brukt i industrien i en årrekke og blir også brukt i tannpleien.

Det forteller Jeanne Duus Johansen, som er senterleder ved Videncenter for Allergi ved Gentofte Hospital i Danmark. Hun forklarer at man opp gjennom 1980- og 1990-tallet så eksempler på alvorlige allergiske reaksjoner hos en hel del tannleger og tannpleiere, som derfor mistet arbeidsevnen.

Av samme grunn er tannleger i dag mye mer opptatt av sikkerheten når de bruker stoffene til hvite tannfyllinger.

Men når det gjelder neglelakk og kunstige negler, er sikkerheten fortsatt et stort problem, konstaterer hun:

«Det er en relativt ny tendens, men de siste årene har vi sett langt flere allergiske reaksjoner på grunn av neglebehandling», sier hun. Ifølge Johansen har utviklingen spredt seg til store deler av Europa.

Akrylater i kunstige negler og neglelakk

De allergiske reaksjonene kan oppstå hvis akrylatene lekker inn i huden rundt neglene – eller ikke blir herdet skikkelig under en UV-lampe. En prosess som også har blitt dokumentert i vitenskapelige studier.

«Hvis stoffene først har herdet, er det dannet så store molekyler at de ikke kan irritere immunsystemet», forklarer Jeanne Duus Johansen.

«Så det er mens neglelakken er flytende de kjemiske stoffene kan trenge inn gjennom huden.»

Allergier kan få alvorlige konsekvenser

Og de allergiske reaksjonene fører ikke bare til utslett og rød farge. På sikt kan de også skape problemer hvis allergikerne skal ha ny hofte eller tannbehandling.

«For når du får kunstige negler, blir du utsatt for veldig store mengder av disse kjemiske stoffene sammenlignet med hvis du for eksempel får en plombe hos tannlegen. Derfor er risikoen for allergi mye større ved neglebehandling enn hos tannlegen», sier Johansen.

«Når du først har fått en allergi, reagerer du også på små mengder av stoffet. Det skal mye mer til for å bli allergisk enn for å framkalle en allergisk reaksjon, og derfor regner vi også med å se en rekke problemer som følger hos denne gruppen allergikere etter hvert.»

Ifølge flere eksperter er omfanget av problemet antagelig underbelyst fordi man ikke rutinemessig tester for de allergiene som knytter seg til neglebehandlingene.

I en dansk studie fra 2020 testet forskere 1293 kvinnelige pasienter for overfølsomhet overfor et spesifikt akrylat som kalles HEMA. 31 hadde en allergisk reaksjon, og ifølge studien var kunstige negler den utløsende årsaken hos omkring 72 prosent av dem.