Hund med barn

7 gode grunner til å ha hund

"Menneskets beste venn" er et begrep vi er raske til å bruke når vi snakker om hund – og det med god grunn. For vitenskapen har bevist at hundeeiere er lykkeligere, friskere og mer sosiale.

Lojal, beskyttende, sosial og alltid glad for å se deg. Hunden har vært menneskets følgesvenn i 18 000 år, og det er ikke uten grunn.

Har du hund, vurderer du å skaffe deg en hund eller vil du bare være bedre forberedt neste gang du uforvarende havner midt oppi en diskusjon om kjæledyr, for da er det ubestridelig støtte å hente i vitenskapen:

1. En hund får deg til å le

Hund fjollet udseende
© Shutterstock / Lunja_

Hundeeiere ler ganske enkelt mer og oftere, viser en undersøkelse foretatt av Robin Maria Valeri og publisert i Society & Animals i 2015. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse der fire adskilte grupper skulle registrere hvor ofte de lo i løpet av en dag.

Den ene gruppe besto av hundeeiere, den andre gruppen besto av katteeiere, den tredje gruppen bestod av eiere av både hund og katt, mens den siste gruppen besto av mennesker uten hverken katt eller hund.

Resultatet ble at hundeeierne og eierne av både katt og hund registrerte flere episoder der de hadde ledd enn de to andre gruppene gjorde.

2. En hund styrker helsen

Eksponering for støv fra en hund kan medføre gunstige forandringer i tarmens bakterier og beskytter barn mot infeksjoner og allergier, viser en studie.

Barn som helt fra de er små vokser opp i et hjem med hund, kan ha lavere risiko for å få astma og allergier.

Og vitenskapen kan til og med forklare hvorfor.

En studie av mus, utført ved University of California San Francisco i 2013, viser at eksponering for støv fra et hus der det bor en eller flere hunder, medfører forandringer i bakteriekulturen i mage-tarm hos mus.

Spesifikt utviklet musene en større mengde bakterier som er vitale i beskyttelsen av luftveiene mot allergener og luftveisinfeksjoner.

3. En hund gjør deg mer sosial

© Shutterstock

Forskere fra de britiske universitetene University of Liverpool og University of Bristol offentliggjorde i 2007 en rapport som slår fast at hundeeiere har en større personlig kontaktflate med andre mennesker enn de som ikke har hund.

Rapporten oppgir blant annet som mulig grunn at hundeeiere som lufter hunden sin, er mer tilbøyelige til å treffe på andre hundeeiere i samme ærend – og ikke minst kommunisere med dem.

4. En hund gir deg økt selvfølelse

En eldre studie fra 2001 viser at hundeeiere bl.a. opplever mindre angst.

© Shutterstock

En studie fra 2001 publisert av American Psychological Association påviser en direkte sammenheng mellom eierskap av en hund og økt selvfølelse.

Forskerne fulgte en gruppe helt ferske hundeeiere og sammenlignet resultatene med en tilsvarende gruppe uten hund – og etter 10 måneder ble gruppene analysert.

Her viste både adferd og utsagn fra hundeeierne at de opplevde økt selvfølelse, hadde økt fysisk aktivitet og opplevde langt mindre angst – særlig for kriminalitet.

5. En hund holder deg i form

© Shutterstock

At hundeeiere får mer mosjon sier nesten seg selv da en slik personlighet selvsagt må få sine lufteturer. Men faktisk viser det seg at mengden av mosjon er større og viktigere enn først antatt.

I en rapport fra 2011 slår forskere ved Michigan State University fast at 60 % av undersøkte hundeeiere mosjonerte nok, mer eller langt mer enn den helsemessig anbefalte mengden.

Samtidig viser forskning ved George Mason University at eldre mennesker som går tur med hund, er i langt bedre fysisk form enn tilsvarende eldre som går turer alene eller med andre mennesker.

6. En hund øker livsgleden

Hund med gamle mennesker

På grunn av hundens sosiale og lojale flokkmentalitet anser de fleste hundeeiere den som godt selskap. Men for én bestemt befolkningsgruppe har vitenskapen påvist at hunden rett og slett øker livsgleden.

Forskere ved School of Veterinary Medicin ved University of California har undersøkt graden av eldre menneskers livskvalitet og livsglede ved å ha en hund.

Resultatene, som er offentliggjort i Journal of Social Psychology, viser at eldre mennesker som eier en hund, føler seg mindre utilfredse med sitt sosiale liv enn tilsvarende eldre uten hund.

Samtidig slår undersøkelsen fast at eldre med hund har bedre fysikk og ikke minst bedre psykisk helse enn sine jevnaldrende uten hund.

7. En hund motvirker depresjon

Det blir kalt alt fra kosekjemikaliet til kjærlighetshormonet. Oksytocin produseres i den nederste delen av mellomhjernen i et område som kalles hypothalamus. Og studier har vist at hundeeiere produserer hormonet bare ved å få øyenkontakt med hunden sin.

© Shutterstock

For en hundeeier gir det en intens lykkefølelse bare å se på hunden og ha øyekontakt med den.

Faktisk viser en studie ved Azabu University i Japan i 2009 at hundeeieres hjerne reagerer på øyekontakten ved å frigi hormonet oksytocin, som gir en sterk lykke- og samhørighetsfølelse.

Oksytocin, som typisk frigis ved nær sosial eller fysisk kontakt, har vist seg å være egnet til behandling av schizofreni og testes klinisk for behandling av både depresjon og post-traumatisk stress.

Forresten har et forskerteam ved Department of Psychology ved Miami University allerede i en undersøkelse fra 2011 påvist at hundeeiere med sterke sosiale bånd til hunden sin viser en redusert tendens til depresjon.