Fysikk

Fysikk er en vitenskap som i spenningsfeltet mellom teori og observasjon forsøker å finne fram til naturlover som kan formuleres ved hjelp av matematiske formler. Fysikk handler om å forklare den naturen vi er omgitt av ut fra stoff, bevegelse og energi.
Fysikk er en omfangsrik vitenskap med mange forgreninger, og det er grunnen til at det også finnes mange innfallsvinkler til fysikken. En av dem er den teoretiske, der man fokuserer på fysikkens grunnleggende teorier, mens en annen måte å betrakte fysikk på er via selve naturfenomenene.
Lær mer om fysikk her. Vi har samlet artikler om alt fra Einsteins relativitetsteori og det periodiske systemet til lysets hastighet og tyngdekraften.