Hvor mange dimensjoner er det?

Helt siden Einstein lanserte begrepet romtid, har vi betraktet universet som firedimensjonalt med tre romdimensjoner og én tidsdimensjon. Men ny fysisk forskning først og fremst innen strengteori tyder på at det kanskje finnes hele 11 dimensjoner.

Dimension
© Shutterstock

Hva vet vi?

Vi har ingen konkrete beviser på at det eksisterer flere enn de fire dimensjonene Einstein opererte med. At så mange fysikere likevel mener at de finnes, skyldes forskernes behov for flere dimensjoner for å få viktige teorier til å fungere. Det gjelder i særlig grad den såkalte strengteorien som bare henger sammen hvis det finnes syv ekstra romdimensjoner.

Strengteorien er i dag fysikernes beste forslag til en modell som inkluderer alle kjente naturkrefter. Teorien beskriver de atomære partiklene, ikke som punkter uten utstrekning, men som strenger som kan vibrere. Men for å få teorien til å svinge, må strengene kunne vibrere i et høyeredimensjonalt rom. At det snakkes om akkurat elleve dimensjoner, er resultatet av noen ytterst abstrakte matematiske beregninger.

Fordi de syv ekstra dimensjonene aldri er observert, tror man de er krøllet sammen til ekstremt liten størrelse i såkalte Calabi-Yau-rom. At dimensjonene – i hvert fall sett fra vårt univers – er så ufattelig små, gjør det naturligvis svært vanskelig å utforske dem i tradisjonelle fysikkforsøk.

Kan vi regne med svar?

Ved hjelp av forsøk i partikkelakseleratorer, i hovedsak CERN, blir det kanskje mulig å fastslå at gravitasjon, materie eller energi kan ”sive inn” i andre dimensjoner, og på den måten påvise at de finnes. Men slike forsøk grenser til det umulige, og et eksperimentbasert svar ligger trolig mange år inn i fremtiden.