Shutterstock / MegSopki
elektrisk strøm

Lær mer om elektrisk strøm

Hver dag bruker du strøm når du slår på lyset eller bruker smarttelefonen. Og hjerne din fungerer takket være en symfoni av elektriske impulser.

Hvem oppfant strøm?

I 1880 tok den amerikanske oppfinneren Thomas A. Edison patent på glødepæren, som er blitt selve symbolet på elektrisk strøm. Han oppfant riktignok ikke strømmen, men han var en sann strømpioner som også oppfant verdens første elverk.

Thomas A. Edison (1847–1931) med glødepæren sin.

Etter det gikk det slag i slag, og i dag kan vi nesten ikke foreta oss noe som helst uten at strøm er involvert. Vaskemaskinen, smarttelefonen og i stigende grad også bilen går i dag på strøm.

Hvilke typer strøm finnes det?

Vi skiller i hovedsak mellom to typer strøm: likestrøm og vekselstrøm.

  • Likestrøm, som f.eks. kommer fra batterier og solceller, går alltid den samme veien.

  • Vekselstrøm er den strømmen vi får gjennom stikkontakten. Den kommer fra kraftverkets snurrende turbiner og skifter derfor retning – eller veksler – med en bestemt frekvens, oftest 50 eller 60 hertz.

Generatoren in een elektriciteitscentrale die wisselstroom opwekken.

Generatorene i et kraftverk produserer vekselstrøm.

Hva er strøm?

Hvis man zoomer inn på atomnivå i en kobberledning, er den elektriske strømmen i virkeligheten løsrevne elektroner som hopper fra kobberatom til kobberatom gjennom ledningen.

Elektronene bærer energien som smarttelefonen må bruke for å få skjermen til å lyse, ringe og gå på nettet.

I smarttelefonen pipler elektronene ut av batteriet. Det skyldes at batteriet fungerer som et lite, kjemisk kraftverk som frigir elektroner, men hindrer dem i å gå tvers igjennom batteriet.

Derfor tvinges elektronene i stedet til å gå ut og rundt i den elektriske kretsen, der de gir liv til alle funksjonene i telefonen.

Prosessen kan sammenlignes med vann som flyter ned fra et vanntårn og videre ut i et nettverk av vannrør. Størrelsen på den elektriske strømmen kan sammenlignes med den mengden vann som passerer et utsnitt av vannrøret på et bestemt tidspunkt. Enheten for strøm kalles ampere etter den franske fysikeren André-Marie Ampere.

Hva er strømstyrke?

Den elektriske strømmen måles i ampere og er antallet av elektroner som passerer et utsnitt av ledningen på et gitt tidspunkt.

En strømstyrke på bare 1 ampere krever en sann syndflod av elektroner – hele 6,2 * 10^18 elektroner, eller 6,2 milliarder milliarder elektroner. 1 ampere er den strømstyrken de fleste smarttelefonene i dag lades opp med.

Hjernen er et elektrisk sammensurium

Men strøm gjør mer enn å gi alle de elektriske duppedittene våre liv.

Mens du leser denne artikkelen holder en symfoni av elektriske impulser hjernen og hukommelsen og alle kroppsdelene dine i gang. Den menneskelige hjernen og nervesystemet består av milliarder av nevroner – eller nerveceller – som håndterer alt fra syn, følesans og innlæring til aktivering av musklene i kroppen.

Nevronene 'snakker' med hverandre ved å skyte av sted små små elektriske impulser i høy hastighet. Selv om forskerne i dag har en god forståelse av hvordan de enkelte nevronene virker, er det allikevel fortsatt litt av en gåte hvordan dette sammensuriet av elektriske impulser skaper menneskets evne til å tenke og ha følelser.

Nevronene i hjernen er forbundet i et komplisert nettverk der elektriske impulser overføres til hverandre.