Tidsrejser Einstein gjorde tiden elastisk

Einstein gjorde tiden elastisk

Det var bokstavelig talt en tid før Einstein og en tid etter. Fra å være en fast og uforanderlig størrelse ble tiden med relativitetsteoriene forvandlet til et elastisk fenomen som endrer hastighet alt etter hvor vi befinner oss.

Det var bokstavelig talt en tid før Einstein og en tid etter. Fra å være en fast og uforanderlig størrelse ble tiden med relativitetsteoriene forvandlet til et elastisk fenomen som endrer hastighet alt etter hvor vi befinner oss.

Shutterstock

Til daglig opplever vi tiden som en fast og uforanderlig størrelse, og det var også oppfatningen blant fysikerne helt til Albert Einstein la fram relativitetsteorien på begynnelsen av 1900-tallet. Teoriene ga vitenskapen et helt nytt syn på både rommet og tiden.

Ifølge den generelle relativitetsteorien er de tre romlige dimensjonene – høyde, lengde og bredde – uløselig forbundet med tiden i en firedimensjonal romtid. Derfor påvirkes både rommets form og tidens gang av store masser og rask bevegelse, som begge får tiden til å gå med ulike hastigheter ulike steder i universet.

Noen av konsekvensene kan vi måle direkte her på jorden, andre kan vi observere langt ute i verdensrommet, og atter andre er foreløpig bare teoretiske forutsigelser.

TIDEN BLIR FORSINKET

Tidsrejser Jorden-Neutronstjerne
© Shutterstock

Tyngdekraften trekker ut tiden

Masser krummer rommet og får tiden til å gå saktere, og jo større og mer konsentrert massen er, desto større er forsinkelsen.

En nøytronstjerne er ekstremt kompakt og krummer romtiden så mye at tiden går 30 prosent saktere enn på jorden. 50 minutter hos oss svarer dermed til 35 minutter på nøytronstjernen.

Men selv her på jorden kan effekten måles. Et atomur går raskere på en fjelltopp enn ved havoverflaten fordi toppen er lenger vekk fra jordens sentrum.

TIDEN FÅR EN VRI

Tidsrejser Parkes-Teleskopet
© Mark Myers/Ozgrav Arc Centre of Exellence

Rotasjon vrir på tiden

I 2020 viste observasjoner med Parkes-teleskopet i Australia at roterende gjenstander vrir romtiden. Beviset kom fra et dobbeltstjernesystem med en hvit dvergstjerne som har en nøytronstjerne i bane rundt seg.

Nøytronstjernen er en såkalt pulsar, som sender ut faner av stråling, og ved å iaktta strålingen kunne forskerne se at banen dens slingret.

Årsaken er at den hvite dvergen, som bruker under to minutter på en omdreining, vrir romtiden så mye at pulsarens bane vipper opp og ned.

TIDEN GJENTAR SEG SELV

Tidsrejser sort hul singularitet
© Shutterstock

I et svart hull går tiden i ring

Vi kan ikke se hva som foregår inne i et svart hull, men astrofysikerne mener at svarte hull roterer, også innerst inne.

I midten av et svart hull finnes den såkalte singulariteten – et punkt med uendelig stor tyngdekraft. Ifølge noen forskere vrir den voldsomme rotasjonen like rundt singulariteten romtiden så raskt rundt at det kan oppstå såkalte lukkede tidsringer.

I en lukket tidsring er fortid, samtid og framtid bundet sammen slik at tiden går i ring, og historien – eller framtiden – gjentar seg i det uendelige.