Shutterstock
Primtal

Professor kan ha løst 160 år gammel matematisk gåte

Hypotesen, som ble framsatt i 1859, er et av de mest berømte matematiske problemene som fortsatt ikke har blitt løst.

Zhan Yitang er professor i matematikk ved California-universitetet i Santa Barbara. Og selv om navnet antagelig ikke sier deg noe, så kan han kanskje få stjernestatus innenfor matematikkens verden.

Årsaken er at professoren med kinesiske røtter mener å ha løst den legendariske matematiske gåten som går under navnet Riemann-hypotesen.

Primtall på skrivemaskin

Et primtall er et helt tall som er større enn 1, og som ikke er delelig med andre hele positive tall enn 1 og tallet selv.

© Shutterstock

Hypotesen som den tyske matematikeren Bernhard Riemann framsatte i 1859, er et av de mest berømte matematiske problemene som fortsatt ikke har blitt løst.

Riemann-hypotesen handler om fordelingen av primtall i rekken av naturlige tall. Et primtall er et heltall som er større enn 1 og ikke delelig med andre hele positive tall enn 1 og tallet selv. De første primtallene er altså 2, 3, 5, 7, 11 og så videre.

Disse primtallene ligger nær hverandre i rekken av naturlige tall, men når man beveger seg lenger oppover, blir avstanden mellom primtallene større.

Med dette i mente utviklet Riemann på midten av 1800-tallet et viktig verktøy for matematikere som blant annet kan fortelle hvor mange primtall det finnes i et gitt utsnitt av tallrekken.

Problemet er imidlertid at verktøyet bare fungerer hvis noen kan bevise at det i bestemte tilfeller gir samme resultat.

Riemann-hypotesen regnes av fagfolk for å være en av de vanskeligste matematiske gåtene å løse, men nå mener matematikkprofessor Zhan Yitang altså å ha klart nettopp det.

Mange har forsøkt

Han er imidlertid ikke den første som hevder å ha løst det gamle mysteriet.

Flere framstående matematikere har i årenes løp forsøkt seg, men til nå har bevisene ikke vært overbevisende nok.

Nå forsøker Zhan Yitang seg imidlertid med en redegjørelse utenom det vanlige.

Berømmelse og millioner er avhengig av fagfeller

Akkurat som med andre forskningsresultater må arbeidet til Yitang verifiseres av kvalifiserte fagfeller før det kan publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Slik fagfellevurdering er en del av kvalitetssikringen av ny forskning.

Dersom Zhans Yitangs fagfeller gir tommel opp for det 111 sider lange arbeidet hans, kan han i tillegg til å skryte av å ha løst Riemann-hypotesen også se fram til en klekkelig premiesum.

I år 2000 valgte nemlig Clay Mathemathics Institute i New Hampshire ut Riemann-hypotesen som et av sju såkalte tusenårsproblemer innen matematikken. Av disse sju problemene er det så langt bare Poincaré-antagelsen som har blitt løst.

En løsning på et av disse problemene blir belønnet med den nette sum av 1 million dollar.