Hva er antistoff?
Partikler

Hva er antistoff?

1 Minutter

Oppheves elektron og positron av hverandre?
Atom-modell
Partikler

Oppheves elektron og positron av hverandre?

2 Minutter

Har nøytrinoer masse?
Illustrasjon-av-nøytrinoer
Partikler

Har nøytrinoer masse?

2 Minutter

Hvilken partikkel er minst?
Partikler

Hvilken partikkel er minst?

1 Minutter

Side 2 / 2