Røntgenlaser skal gi oss medisiner uten bivirkninger

Med utrolig korte lysglimt mange tusen ganger i sekundet kan forskere nå filme atomene i arbeid. Nå håper de å filme hvordan medisiner påvirker celler og dermed kunne fjerne bivirkninger.

European XFEL

Verdens kraftigste røntgenlaser er ferdig bygget og testet. Nå begynner de første eksperimentene.

© European XFEL.

Verdens kraftigste røntgenlaser – European XFEL – er tatt i bruk, og når eksperimentene begynner å rulle for alvor, gir det håp om en flodbølge av vitenskapelige gjennombrudd.

Ved hjelp av røntgenblink på en milliondel av en milliarddel av et sekund – og 27 000 blink i sekundet – kan forskerne filme atomer i arbeid.

En av de tingene det nå blir mulig å filme, er hvordan legemidler binder seg til de enkelte proteinene i cellene. Det gir håp om at vi i fremtiden kan skreddersy medisiner og dermed slippe unna bivirkninger.

Bomskudd gir bivirkninger

Over halvparten av de legemidlene som brukes i dag, består av små molekyler som fungerer ved å binde seg til proteiner i membranene omkring cellene i kroppen.

For eksempel er det mange medisiner mot psykiske lidelser som binder seg til membranproteiner i hjerneceller. Når et legemiddel aktiverer et protein, sendes et signal inn i cellen, noe som demper eller bremser sykdomsprosessen.

Bivirkninger oppstår typisk fordi medisinen også aktiverer andre membranproteiner.

Som hånd i hanske

XFEL-laseren kan filme hvordan atomene i membranproteinene danner en struktur – i tre dimensjoner.

Når forskerne vet hvordan membranproteinet er bygget opp, kan de skreddersy medikamenter slik at de bare binder seg der de skal – som en hånd i en hanske.

Håpet er at særlig psykofarmaka og medisiner mot virus på sikt kan fungere uten bivirkninger.