Oppheves elektron og positron av hverandre?

Er det sant at elektroner og positroner rett og slett forsvinner hvis de møtes?

Atom-modell
© Shutterstock

Et positron har nøyaktig samme masse som et elektron, men motsatt (positiv) elektrisk ladning. Hvis de føres sammen under de rette betingelsene, vil de ganske riktig forsvinne begge to fordi de elektriske ladningene opphever hverandre. Ifølge termodynamikkens grunnregler kan energi imidlertid ikke forsvinne, men bare omdannes til en annen form. I dette tilfellet omdannes elementærpartiklenes energi til to gammastråler, hver med et energiinnhold på 511 kiloelektronvolt, som i form av to fotoner stråler ut til hver sin side. Elektroner og positroner er antistoff for hverandre, og positroner kalles også antielektroner. Teoretisk sett har alle partikler en antistoffutgave, og vi kjenner mange av dem, for eksempel protoner og antiprotoner. Eksistensen av antielektroner ble forutsagt av den fremstående fysikeren Paul Dirac allerede i 1930 som et resultat av kvantemekanikken. Bare to år senere utførte Carl Anderson et eksperiment der han observerte en partikkel med nettopp de egenskapene Dirac hadde forutsagt. Positroner finnes naturlig, men er mye sjeldnere enn elektroner. I motsatt fall ville det hele tiden vært minieksplosjoner overalt når stoff og antistoff møttes. Denne skjevheten ser ut til å gjelde både på Jorden og i det ytre rommet. Vi kjenner ikke årsaken til at stoff dominerer så totalt i forhold til antistoff, men det gir i hvert fall en sikkerhet for at verden ikke plutselig vil forsvinne i et glimt.