Neodym - magnetenes konge

Neodym

Jordens totale beholdning av neodym er meget begrenset. Total årsproduksjon utgjør cirka 7300 tonn. Grunnstoffet gir de sterkeste permanente magnetene man vet om, og har et så kraftig magnetfelt at de kan erstatte elektromagneter eller de store permanente magnetene som brukes i elektronisk utstyr, blant annet harddisker. Også i vindmøller og hybridbiler er magnetene tatt i bruk, blant annet fordi de tar mindre plass.

Neodym er i en gruppe grunnstoffer som kalles lantanoider. I naturen er grunnstoffet knyttet til mineraler som det utvinnes av. I ren form er neodym et lyst, gyllent metall som reagerer med oksygen. En kubikkmeter veier 7 tonn.

I tillegg til i magneter brukes neodym som fargestoff i emalje og glass, blant annet glasset i vernebrillene som brukes av sveisere og glassblåsere.

Kina har noen av verdens største lantanoidforekomster, men fordi landet selv trenger store mengder, er det nå innført eksportforbud. Det betyr knapphet andre steder i verden der det nå vurderes å gjenåpne gamle gruver eller å intensivere søket etter nye forekomster.