Hvordan virker en pytagoraskopp?

Jeg kjøpte en såkalt pytagoraskopp på Samos. Hvorfor renner alt ut igjen hvis jeg fyller den med for mye vin?

Pythagoras' cup

Pytagoraskoppen – også omtalt som tantalusbeger – straffer den grådige fordi hele innholder renner ut om man fyller den for full. Det skyldes koppens spesielle konstruksjon.

Midt i koppen står det en søyle med et rør som går fra koppens innvendige bunn, hele veien opp gjennom søylen og tilbake igjen ned til koppens utvendige bunn. Det vil altså si at det er et hull i bunnen av koppen.

Røret virker som en hevert som får innholdet i koppen til å strømme ut når væsken går høyere enn rørets øverste punkt. Heverten virker først når røret er fylt med væske, så det er bare å ta det med ro, det skjer ingenting så lenge man er beskjeden og ikke forsyner seg for drøyt.

Pythagoras' cup illustration

Når væsken går opp til det øverste punktet i røret og deretter kan strømme ned til bunnen av koppen, vil tyngdekraften virke sterkere på den lange væskesøylen, som kan strømme helt ned og ut av koppen, enn på den korte søylen som stopper inne i koppen.

Tyngdekraften drar mer i den lange søylen, så trykket i røret blir mindre øverst i søylen. Derfor vil lufttrykket på væskeoverflaten i koppen presse væske opp i røret, og væsken vil fortsette å strømme ut så lenge begerets væskenivå ligger høyere enn utløpsstedet, som altså befinner seg i bunnen av koppen.