Hvorfor finnes det et absolutt nullpunkt for temperatur?

Det absolutte nullpunktet er –273,15° celsius. Universets kaldeste sted er Boomerang-tåken.

Boomerang Nebula

Temperaturen er et mål på hvor raskt molekylene beveger seg. Den laveste temperaturen tilsvarer derfor at molekylene står helt stille. Det inntreffer ved temperaturen –273,15° celsius, som også kalles det absolutte nullpunktet for temperatur.

Det finnes en temperaturskala, kelvinskalaen, som tar utgangspunkt i det absolutte nullpunktet. En temperatur på null kelvin tilsvarer altså –273,15° celsius. Fordi molekyler og atomer umulig kan ligge i total ro, kan ingen stoffer kjøles ned til det absolutte nullpunktet. Det nærmeste man er kommet, er 0,0000007 kelvin.

I universet ligger bakgrunnstemperaturen på 2,73 kelvin og altså ganske nær det absolutte nullpunktet. Men lokalt er det målt enda lavere temperaturer. Universets for tiden kaldeste sted er Boomerang-tåken som holder én kelvin.