Faller alle ting like fort?

Det sies at alle ting faller like fort så lenge man ikke tar hensyn til luftmotstanden. Hva er årsaken, og er det blitt testet i praksis?

© Shutterstock

At en gjenstand faller, skyldes gravitasjonen, som virker mellom to legemer med masse. Her på Jorden vil det ene legemet i praksis alltid være selve jordkloden, som med sin enorme masse trekker alle andre gjenstander til seg. Jo mer masse en gjenstand har, det vil si jo mer den veier, desto større tyngdekraft vil den bli utsatt for. Jorden vil med andre ord trekke mer i et eple enn i en fjær. Men fordi eplet har en større masse, trengs det også større kraft til å få fart på det.

Det betyr i siste instans at tyngdekraften vil påvirke alle gjenstander med nøyaktig samme akselerasjon, og derfor vil de falle med samme hastighet uansett om de har forskjellig masse. Det var dette fenomenet Galilei angivelig beviste da han lot to lodd med samme form, men forskjellig vekt falle fra Det skjeve tårn i Pisa. Når det likevel er forskjell på fallhastigheten på Jorden, skyldes det at luftmotstanden spiller en stor rolle. En fjær er på langt nær så strømlinjeformet som et eple, og når det skal pløye seg gjennom luftmolekylene, vil det bli bremset sterkt.

NASA har nylig testet teorien i praksis i et lufttomt rom, og ganske riktig viste det seg at en fjær og et eple falt nøyaktig like fort mot Jorden.