Er det mulig å oppheve tyngdekraften?

Hvordan trener astronautene på vektløshet før de blir sendt ut i rommet? Kan man oppheve tyngdekraften her nede på jorden?

illustrasjon-av-jordens-tyngdekraft
© Shutterstock

Tyngdekraften virker overalt på jorden og lar seg ikke oppheve. Men ved hjelp av forskjellige påfunn kan man skape betingelser som motvirker tyngdekraften og gir kortvarig vektløshet. Mye av astronautenes trening foregår for eksempel i vanntanker. Ettersom astronautenes drakter er så fulle av luft at de flyter oppå som badeballer, blir de utstyrt med blylodd. På denne måten blir vekten avbalansert slik at de kan svømme rundt i tanken i en tilstand som minner om vektløshet. Men vektløshet i egentlig forstand kan vi innenfor jordatmosfæren bare oppleve i fritt fall, der vi så å si holder tritt med tyngdekraften. Hvis vi for eksempel hopper ned fra en stol, er vi vektløse i det korte øyeblikket før vi treffer fast grunn. Hvis vi hopper ut fra et høyt punkt, vil imidlertid luftmotstanden motvirke vektløsheten – men den kan godt settes ut av spill. Ved universitetet i Bremen i Tyskland finnes det et 120 m høyt lufttomt falltårn der man tester hvordan gjenstander oppfører seg under snaut fem sekunders vektløshet på veien ned. Samme effekt kan oppnås i et fly. Ved trening av astronauter styrer en trenet flyger flyet i en hurtig opp- og nedadgående kurve, en såkalt parabel. På nedturen, når flyet er i fritt fall, er alle om bord vektløse. Av tekniske grunner kan flyet imidlertid bare være i fritt fall i 20–30 sekunder. Til gjengjeld gjennomføres det ofte 30 parabelflyginger på én dag, slik at de kommende astronautene til sammen får oppleve 10 minutters vektløshet.