Det elektromagnetiske spektrum beskriver lysets mange avskygninger

Ordet lys blir til daglig brukt om den elektromagnetiske strålingen vi kan se. Men hele det elektromagnetiske spektrum, fra radiobølger til gammastråling, er lys som beveger seg i bølger med den samme hastigheten.

Lyspartikler med stor energi skaper lysbølger med korte bølgelengder, f.eks. gammastråling og røntgenstråling, mens partikler med lav energi har lange bølgelengder som f.eks. radiobølger og mikrobølger.

De elektromagnetiske bølgene har revolusjonert måten det moderne samfunnet fungerer på, og brukes i dag i teknologier som for mange er uunnværlige i hverdagen.

Klikk deg gjennom det elektromagnetiske spektrum og lær mer om bølgelengder og lysets mange bruksmuligheter:

UV-lys dreper bakterier

Ultrafiolett lys har svært kort bølgelengde og kan derfor trenge inn i selv mikroskopiske bakterier – og drepe dem. Les mer om desinfisering med lys i vår artikkel: