NASA
Magnetisme feature

Magnetisme redder oss fra dødelige partikler

Det er magneter som sørger for at du kan lagre på harddisken. De gjør det også mulig å starte bilen. Og i større skala er magnetismen livsnødvendig for oss.

Magnetisme beskytter oss mot utslettelse

Magnetisme har vital betydning for våre levevilkår i helt stor skala. Jorden er nemlig en stor magnet med en nordpol og en sørpol, og planetens magnetfelt beskytter oss mod skadelig partikkelstråling fra Solen og fra rommet.

Hvis denne strålingen ikke ble bremset av Jordens magnetfelt, ville den ha drept livet slik vi kjenner det på planeten vår.

Kraftige solstormer, som blir bremset av Jordens magnetfelt, er det mulig å observere med det blotte øye. Nær polene kan partiklenes avbøyning ses ved fenomenene nordlys og sørlys.

Planetens magnetfelt blir dannet i geodynamoen i Jordens ytre kjerne, som er et ustabilt og kaotisk system. Derfor bytter nordpolen og sørpolen plass innimellom. Målinger ved hjelp av de tre danske Swarm-satellittene viser at Jordens magnetfelt svekkes kraftig for tiden, og det tyder på at en polvending vil begynne i løpet av de neste 2000 årene.

Hva er magnetisme?

Enkelt sagt skyldes magnetisme elektrisk ladede partikler i bevegelse. Et stoff er magnetisk hvis det er uparede elektroner rundt en atomkjerne. Det faktum var imidlertid lenge en gåte for vitenskapen.

I begynnelsen av 1800-tallet oppnådde vitenskapen en dypere forståelse av magnetisme. På det tidspunktet hadde man oppdaget elektrisiteten. Tidens ledende fysikere mente likevel at elektrisitet og magnetisme ikke hadde noe med hverandre å gjøre.

Hva er elektromagnetisme?

Den oppfatningen ble endret med et enkelt eksperiment som den danske fysikeren Hans Christian Ørsted utførte i 1820 med et batteri.

Foran en forsamling på Københavns Universitet holdt Ørsted et kompass helt bort til batteriet og koblet til strøm. Da han beveget kompassnålen rundt, ga den magnetiserte nålen utslag.

Eksperimentet beviste at elektrisitet og magnetisme er to uttrykk for den samme naturkraften, som Ørsted døpte elektromagnetismen.

Elektromagnetisme satte el til verden

Senere samme år ble forsøket gjentatt i Paris, og den franske fysikeren André-Marie Ampère styrtet hjem fra fremvisningen og begynte å eksperimentere. I løpet av et par uker fant han ut at en jernstang kan gjøres til en elektromagnet ved å omgi den med en elektrisk spole.

I 1831 viste den britiske fysikeren Michael Faraday at fenomenet også virker den andre veien, da han demonstrerte at magnetfelter kan indusere elektrisk spenning og strøm i jern.

Elektromagnetismen er en grunnleggende naturkraft som er basis for stort sett all moderne teknologi, eksempelvis harddisken i datamaskinen, magnetskanneren på sykehuset eller generatoren i vindmøllen.