Lydtett rom gir total arbeidsro

Soundproofed room, Orfield

Det lydtette rommet som Orfield Laboratories Inc. har bygd i Minnesota, USA, er det stilleste stedet på Jorden.

Laboratoriet er bygd inn i et større rom med tykke vegger. Rommet hviler dessuten på fjærer slik at det ikke slipper inn vibrasjoner. Inne i det lydtette rommet sørger hundrevis av lydabsorberende plater for at enhver lyd suges opp. Derfor er de eneste lydene man kan høre når man er i det lydtette rommet, lyder som kroppen selv produserer, f.eks. er ens hjerteslag svært hørbare.

Lydtrykket er lavere enn det minste øret kan fange opp. Det gir bakgrunnsstøyen en negativ verdi, som er regnet ut til – 9,4 dBA. Rommet blir brukt til å teste materialers og maskiners akustiske egenskaper.