Walden Kirsch/Intel Corporation

Kvantedatamaskiner sjonglerer med fysikken

Ekstreme temperaturer, superledende metaller og strøm som beveger seg begge veier. Et arsenal av utstyr må snakke sammen før kvante­datamaskiner kan brukes til å kurere sykdommer og knekke koder.

Kryostat: Apparat kjøler datamaskinens hjerne

Under et spesielt kjøleapparat – en kryostat – sitter datamaskinens hjerne, kvantebrikken. For hver etasje man beveger seg nedover, faller temperaturen – en funksjon som gjør at metallene kan lede strøm uten motstand.

Graham Carlow/IBM Research

Beskyttelse: Kappe og flytende helium sørger for det absolutte nullpunktet

Bak en solid kappe sørger flytende helium for å få temperaturen i kryostaten ned på 15 millikelvin, bare 0,015 grader over det absolutte nullpunktet. Den lave temperaturen demper atomenes bevegelser, som ellers ville ha forstyrret beregningene.

Andy Aaron/IBM Research

Kommunikasjon: 108 gullbelagte innganger styrer kvantebits

Hvis framtidens kvantedatamaskiner skal løse historiens vanskeligste regnestykker, er forskerne nødt til å videreutvikle alle delene – som disse gullsoklene som skal styre hver enkelt bit i maskinen.

Walden Kirsch/Intel Corporation

Prosessor: Brikker med sammenfiltret data

I spesielle brikker ligger kvantebits filtret inn i hverandre. Det er helt avgjørende for datamaskinens kraft, siden hver ekstra bit fordobler regnekraften. Google er for tiden innehaver av rekorden, med hele 72 bits i samme brikke.

Walden Kirsch/Intel Corporation

Instrumenter: Mikrobølger røper kvantedatamaskinens regnekraft

Svarene avleses ikke bare som et ferdig resultat på en skjerm, men i input og output fra mikrobølger som sendes gjennom systemet. Her tester en forsker regnekraften på en av verdens kraftigste kvantedatamaskiner.

Carl De Torres/IBM Research

Kvantebits: Datamaskinens hjerneceller går to veier samtidig

I en vanlig datamaskin er hver bit enten 0 eller 1, men i en kvantedatamaskin kan de være enten 0, 1 eller begge deler. Fenomenet kalles superposisjon, og det gjør at strømmen kan gå begge veier samtidig, slik at datamaskinen blir ekstra kraftig.

BM Research