Kan man lage et absolutt vakuum?

Er det mulig å skape et rom som er fullstendig tomt?

Illustrasjon av et absolutt vakuum i verdensrommet
© Shutterstock

Et absolutt vakuum eksisterer ikke, verken på Jorden eller i det ytre rommet. Selv mellom stjernene er det en tynn sky av elektrisk ladede partikler. Graden av vakuum måles i torr, der normalt atmosfærisk trykk er 760 torr. I laboratoriet har man oppnådd trykk på ned til 10-14 torr. Til sammenlikning er trykket inne i en lyspære 10-4 torr, mens det er helt nede på 10-9 torr i fjernsynets bilderør. I det ytre rommet regner astronomene med at trykket er mellom 10-14 og 10-19 torr. Ved 10-14 torr må antall molekyler per kubikkcentimeter telles i tusener, mens det under normale forhold på Jorden må telles i trilliarder. For å skape et vakuum trenger man et lufttett kammer og en pumpe som kan drive ut luft og vanndamp. Ofte brukes det flere pumper som er koblet sammen i en serie, og hele prosessen kan ta flere dager.