Kan man lage en evighetsmaskin?

Er det mulig å konstruere en evighetsmaskin, og hvilke metoder er blitt forsøkt?

Gult evighetssymbol på svart bakgrunn
© Shutterstock

Evighetsmaskinen er en umulig drøm. Det som kjennetegner en evighetsmaskin, er at den må kunne utføre et arbeid uten å få tilført energi utenfra i form av sol, vind, vannkraft, brensel eller andre ting. Den må med andre ord kunne gå av egen kraft helt til den er utslitt. Ideen om en evighetsmaskin er meget gammel. Kilder helt tilbake til 1200-tallet beskriver et evig roterende hjul. Siden da har mange forskjellige oppfinnere forsøkt å utarbeide forslag eller til og med å bygge evighetsmaskiner. Mellom 1855 og 1903 ble det for eksempel innlevert 575 forslag til den britiske patentkommisjonen. De oppfinnsomme forslagene har utviklet seg i takt med teknologien. Noen av de første var vannmøller som selv pumpet opp igjen det vannet som drev dem. Senere forslag utnyttet vektstang- eller fjærprinsipper, og da kjennskapen til magnetisme økte, ble det tegnet maskiner som skulle drives rundt av tiltrekning og frastøting i vekselvirkning. Til dags dato har ikke en eneste oppfinner greid å demonstrere en evighetsmaskin som fungerer. Problemet med alle er at den energien som setter dem i gang, raskt blir forbrukt på grunn av friksjonen som oppstår ved maskinens bevegelser. Det vil alltid være nødvendig å tilføre en maskin energi. Skulle en evighetsmaskin fungere og utføre et stykke arbeid, måtte den altså skape energi ut av ingenting – og det strider mot naturlovene.