Hvorfor blir strandsand så varm i solen?

Hvordan kan sanden på stranden kan bli så varm i solen at man nærmest brenner seg?

Varmt strandsand
© Shutterstock

Strandsand blir varm fordi en stor del av energien i sollyset samles i de øverste lagene.

Når sand er våt, går en del av energien til fordamping, noe som holder temperaturen nede. Derfor er våt sand i strandkanten kjølig.

Men lenger oppe på stranden blir sanden knusktørr – sammenlignet med for eksempel jord holder sand nemlig dårlig på vannet på grunn av de relativt store mellomrommene mellom sandkornene.

Og når sanden er helt tørr, går all solenergien til oppvarming.

Dessuten består strandsand først og fremst av mineralet kvarts, som er dårlig til å lede varme.

Metallet jern leder for eksempel varme mer enn 500 ganger så effektivt som tørr sand.

Sanden skader bare føtter

Selv når de øverste sandkornene blir ekstremt varme, bruker varmen lang tid på å forplante seg nedover. Faktisk kan sand bli så varm at det kan utgjøre en fare for idrettsutøvere, for eksempel strandvolleyballspillere.

En studie som tok for seg fotskader i strandidrett, dokumenterte at når luften er 24 grader, kan sandoverflaten være 38 grader. Hvis luften er 32 grader, kan sanden bli hele 49 grader varm.