Shutterstock

Hvor mye veier lys?

Lys består av fotoner som ifølge fysikkens lover bare har masse i kraft av sin energi. Likevel kan de skyve på andre objekter.

Lys består av fotoner, som er ekstremt små elementærpartikler som aldri står stille. Dermed er det umulige å veie dem.

Med fysikernes betegnelser har ikke fotonet noen hvilemasse, men siden den bærer energi, har den en såkalt relativistisk masse, som er bestemt av hvor stor energien er. Fysikerne foretrekker derfor å beskrive fotonets masse ved energien og den såkalte bevegelsesmengden.

Lys består av fotoner, som er ekstremt små elementærpartikler som aldri står stille.

© Quora

Bevegelsesmengden til fotoner er et viktig element i utforskningen av verdensrommet, for den kan brukes til å skape framdrift.

Når sollys treffer et veldig stort seil ute i verdensrommet, kan fotonene i lyset gi en (veldig liten) dytt til seilet. Over tid kan de små dyttene fra lyset bli til veldig høye hastigheter for fartøyer i verdensrommet.

Viktige partikler veier ingenting:

  • GRAVITON: Fysikerne mener at partikkelen er ansvarlig for å formidle tyngdekraften. Den veier imidlertid ikke noe selv.
  • GLUON: Formidler den sterke kjernekraften, som holder atomkjernen samlet. Gluonet har heller ikke masse.