Hvor mye veier en sky?

En liter vann veier et kilo, og skyer består av vann. Derfor må de jo veie noe, men hvor mye?

Kæmpe sky
© Shutterstock

En sky veier ingenting. For hvis den gjorde det, ville den deise ned fra himmelen. En badevekt ville med andre ord stå på null hvis det var mulig å legge en sky på den.

Når en gjenstand befinner seg i jordens atmosfære og blir påvirket av jordens tyngdekraft, er vekten nemlig et resultat av gjenstandens masse sammenlignet med oppdriften.

Skyer styres av balanse

Skyer består av fuktig luft, og det er balanse mellom massen og oppdriften.

Det vil med andre ord si at massen i en kubikkmeter skyluft er den samme som massen av en kubikkmeter av luften som omgir skyen.

Hvis skyluften er tyngre, synker den ned, og hvis skyluften er lettere, stiger den opp.

Det interessante spørsmålet er derfor ikke hva en sky veier, men hvor stor massen av vannet i den er.

Massen slår vekten

Det presise tallet for hvor mye vann det er i en km3 skyluft, er avhengig av høyden den befinner seg i og av temperaturen. Jo høyere i atmosfæren skyen befinner seg, og jo kaldere luften er, jo mindre vann kan hver km3 inneholde.

I 1998 målte to israelske forskere mengden vann i mange ulike typer skyer.

De fant ut at den våteste typen er den store tordenbygeskyen cumulonimbus, som inneholder mellom 1000 og 3000 tonn vann per km3.

15 millioner tonn vann inneholder en fullvoksen cumulonimbus, som kan være opptil 12 kilometer høy og 25 kilometer bred.