Tape måler treplanke
© Shutterstock

Hvor lang er en meter?

Hva er definisjonen på en meter, og hva kom det av at man kom frem til akkurat meteren som lengdemål?

Under revolusjonen i Frankrike i 1789 oppsto det sterke ønsker om nye verdier, også innen naturvitenskapen. Derfor vedtok det franske vitenskapsakademiet i 1791 å innføre nye standardiserte enheter for mål og vekt, og man ble da enige om å definere en meter som én timilliondel av avstanden mellom ekvator og en av Jordens poler. Det var en avstand de færreste var godt kjent med, så man bestemte seg for å ta et nøyaktig mål langs den lengdegraden som går gjennom Paris. Kunne man måle et passe langt stykke, ville resten være ren matematikk. Valget falt på strekningen fra Dunkerque til Barcelona, og sommeren 1792 begynte to landmålere fra hver sin kant. Revolusjonen var ennå ikke avsluttet, og de to ble titt og ofte pågrepet og beskyldt for å være spioner, men hver gang klarte de å snakke seg fri. I 1799 ble beregningene godkjent, og senere satellittmålinger har vist at lengden de to landmålerne fant frem til, bare var 0,2 mm unna den korrekte. En stav av platina gjorde først nytten som standardmeter. Den ble senere skiftet ut med en stav som var lagd av en legering av platina og iridium, og denne ble oppbevart i Paris. I 1960 forandret man meterdefinisjonen slik at den nå uttrykkes som 1 650 763,73 bølgelengder av det lyset som utsendes av edelgassen krypton-86. Siden 1983 har meteren vært definert som strekningen lyset tilbakelegger i det tomme rommet på 1/299 792 458 sekund.