Photo by John Moeses Bauan on Unsplash

Hva heter det største tallet?

De største tallene regner man som potenser av 10, der 10 ganges med seg selv et antall ganger. Tall har ikke alltid navn, men matematikere har gjennom tiden funnet på betegnelser til en rekke utvalgte tall – for eksempel kvintilliard og googol.

En kvintilliard er den største betegnelsen

Hvis vi ser på potenser av 10, det vil si tusener, millioner, milliarder og så videre, er den største betegnelsen som brukes, en kvintilliard.

En kvintilliard er 10^33 , altså 10 ganget med seg selv 33 ganger, skrevet som et 1-tall fulgt av 33 nuller.

Til sammenlikning er en million 106 og en milliard 109. Men det finnes enda større tall som det er satt navn på.

Matematiker finner på navnet googol til tallet 10^100

I 1938 fant den amerikanske matematikeren Edward Kasner på å gi tallet 10^100 en betegnelse.

Han spurte sin nevø Milton hva tallet skulle hete. Milton sa ”googol”, og det har tallet hett siden da.

En googol er altså et 1-tall fulgt av 100 nuller, slik vi ser det til venstre for spalten. Det er et ganske imponerende tall når vi tenker på at antallet elementærpartikler (de delene som atomene består av) i universet antas å være omkring 10^80.

10^googol gir det største tallet i bokstaver

Men det stopper ikke der. Kort tid etter offentliggjørelsen av en googol svarte en av Kasners kolleger med et enda mer fantastisk tall, nemlig 10googol, altså 10 ganget med seg selv googol ganger.

Dette tallet kalles en googolplex og er det største som har et vanlig kjent navn. Det er så stort at det trosser enhver forståelse.

Forestiller vi oss at tallet skulle skrives ut på en skriver, ville det ta cirka 10^85 år.

Universet har bare eksistert i 13–14 milliarder år, altså litt over 10^10 år, så det er mildt sagt en umulighet bare å få sett dette tallet.

LES OGSÅ: Verdens høyeste bygning