Shutterstock
Mann med stroem

Hva er verdensrekorden for strømstyrke?

Hva er den største strømstyrken som noen gang er målt? Og var strømmen menneskeskapt?

Den største strømstyrken som er målt direkte, er 100 000 ampere. Hvis et sikringsskap skulle tåle den belastningen, ville det kreve omkring 10 000 vanlige sikringer.

Rekorden ble satt da japanske forskere i 2014 foretok eksperimenter med superledende materialer til ekstra sterke elektromagneter. En superleder er et materiale som strøm kan gå motstandsfritt gjennom.

Strømmen passerer altså uten energitap og uten å skape varme – ellers ville materialet i lederen smelte ved så stor strømstyrke.

Elektromagnetene er konstruert for fusjonsreaktorer, der det er nødvendig å holde brenselet svevende i et magnetfelt fordi det holder en temperatur på 100 millioner grader.

Rekorden ligger lysår fra jorden

Indirekte har forskerne imidlertid kjennskap til mye større strømstyrker. I 2011 oppdaget astronomer ved universitetet i Toronto i Canada en såkalt relativistisk stråle i en galakse som kalles 3C303, mer enn to millioner lysår fra jorden.

Galakse med strømstyrke

Den største strømstyrken vi har kjennskap til, finnes i den såkalte relativistiske strålen fra galaksen 3C303.

© Leahy & Perley

En relativistisk stråle er en strøm av plasma som skytes ut med enorme hastigheter. Og siden plasmastrømmen inneholder ioner og elektroner, er den strømførende.

Ved å analysere radiobølger har astronomene anslått at strømstyrken i den 150 000 lysår lange strålen er en trillion ampere (altså et ettall fulgt av atten nuller).

Forskerne gjetter på at den ekstremt store strømstyrken i strålen skyldes magnetfelt som blir skapt av et svart hull i midten av galaksen.