Hva er et kvantesprang?

Folk snakker ofte om kvantesprang når de skal beskrive et svært stort hopp. Men kan dere forklare hva et kvantesprang er?

Folk snakker ofte om kvantesprang når de skal beskrive et svært stort hopp. Men kan dere forklare hva et kvantesprang er?

Shutterstock

I 1913 lanserte den danske fysikeren Niels Bohr to postulater: For det første at elektroner bare kan sirkulere i helt bestemte baner kalt kvantetilstander rundt en atomkjerne. For det andre at et elektron kan foreta kvantesprang mellom de forskjellige banene. Hvis det hopper fra en høyereliggende bane til en lavereliggende, mister atomet energi, som så blir sendt ut i form av en lyspartikkel kalt et foton.

Bare noen få år etter 1913 ga fysikerne opp forestillingen om at elektronene beveger seg i baner som planeter rundt en stjerne, og gikk over til å betrakte dem som en form for bølger. Men ideen om kvantetilstander og kvantesprang brukes i dag overalt i fysikken på molekyler, atomer, atomkjerner og mer eksotiske systemer av partikler.

Pussig nok er altså et kvantesprang i fysikken en veldig, veldig liten bevegelse, selv om det i dagligtale brukes til å betegne et stort og fundamentalt skifte. Kvantemekanikken kan gi svært nøyaktige forutsigelser som er bekreftet gjennom utallige målinger. Derfor regnes den i dag for den mest gjennomprøvde teorien i vitenskapens historie.

Ikke desto mindre er den gjenstand for intense diskusjoner mellom eksperter om hva en kvantetilstand og et kvantesprang egentlig er, og flere tolkninger er fremdeles mulig.