Hva er det største tallet som har et navn?

Hvor store er de største tallene forskere jobber med, og gir de i det hele tatt mening?

© Shutterstock

Tall blir fort så store at vi har problemer med å begripe dem. Tusener går an, kanskje også millioner, men etter det blir det vanskelig.

Vitenskapen trenger imidlertid store tall for å beskrive virkeligheten – for eksempel milliarder for å angi antallet stjerner i Melkeveien eller billioner for antallet celler i menneskekroppen.

En billion kan skrives som 1012 – altså et 1-tall fulgt av 12 nuller. En billiard, 1015, har 3 nuller til, og slik fortsetter det opp til det høyeste tallet i denne navnerekken – et centillion, 10600, med hele 600 nuller.

Men allerede ved 10100 – også kalt en googol – begynner tallene å miste praktisk mening. En googol er for eksempel mer enn antallet elementærpartikler i hele universet – noe av det største vi trenger å sette tall på.

Tall er for stort for universet

Enda fjernere fra virkeligheten er en googolplex, 10googol, 10 ganget med seg selv en googol ganger. For ikke å snakke om størrelsen googolplexian, som er 10googolplex. Her stanser denne navnerekken.

I matematiske beviser dukker det noen ganger tall opp som er enda større. Det gjelder for eksempel Grahams tall, som er så stort at det ikke er nok plass i universet til å skrive det ut med sifre – ikke engang hvis hvert siffer bare målte en såkalt plancklengde, som er det minste som kan eksistere.

Her gir store tall mening

  • Milliarder (109): Det er 200 milliarder stjerner i Melkeveien.
  • Billioner (1012): Kroppen din består av om lag 100 billioner celler.
  • Trillioner (1018): På jorden finnes det 7,5 trillioner sandkorn.
  • Kvadrillioner (1024): Det er 20 kvadrillioner atomer i et glass vann.