Hva betyr «statistisk signifikant»?

Når det gjelder forskningsresultater, brukes ofte begrepet «statistisk signifikant». Men hva betyr det egentlig?

© Shutterstock

Begrepet «statistisk signifikant» indikerer at et resultat av en studie ikke bare skyldes tilfeldigheter.

Når forskere for eksempel vil teste et medikament, tester de det vanligvis på en gruppe mennesker og sammenligner det med en tilsvarende kontrollgruppe som får et virkningsløst medikament, såkalt placebo.

På forhånd har forskerne fastsatt en såkalt p-verdi, som er et mål på hvor sannsynlig det er at forskjellen i effekt mellom de to gruppene ikke bare skyldes tilfeldigheter.

Etter studien spør forskerne seg selv: Hva er sannsynligheten for at den observerte forskjellen – eller en større forskjell – mellom gruppene ville oppstått hvis begge gruppene hadde fått placebo? Hvis denne sannsynligheten er lavere enn p-verdien, er forskjellen «statistisk signifikant».

Dette betyr ikke nødvendigvis at effekten av medisinen er stor, men bare at den ser ut til å være det ifølge forsøket.

Ostespisere kveles i sengetøyet sitt

Forskere kan øke sikkerheten i resultatene ved å gjøre gruppene av forsøkspersoner større. Men da er det vanskeligere å holde styr på eventuelle utenforliggende faktorer som kan snike seg inn.

I svært store datamengder kan man finne statistiske korrelasjoner mellom ting som logisk sett ikke har noe med hverandre å gjøre. I USA er det for eksempel en korrelasjon mellom utviklingen i befolkningens forbruk av ost og antallet mennesker som dør av å bli viklet inn i sengetøyet.

5 prosent er den vanligste p-verdien i vitenskapelige studier. Det betyr at det ikke skal være mer enn fem prosent sjanse for at resultatene skyldes tilfeldigheter.