Historien om hvordan en radioaktiv tragedie rammet en liten familie i Mexico på 1960-tallet

Fire mennesker døde. Den første indikasjonen på at noe var galt, var at glassene ble svarte.

På 1960-tallet led en familie i Mexico en tragisk skjebne etter å ha tatt med en radioaktiv kapsel hjem.

© Shutterstock

Da en radioaktiv kapsel tidligere i år forsvant langs en 1400 kilometer lang strekning i den australske villmarken, fikk det alarmklokkene til å ringe.

Strålingen fra den lille kapselen var nemlig sterk nok til å utløse strålingssyke, som kan føre til celledød og vevs- eller organsvikt, hvis man kom for nær.

Som kjent ble kapselen funnet etter en omfattende leteaksjon.

Men så lykkelig er slutten dessverre ikke på alle historier om bortkomne radioaktive materialer.

Det er en familietragedie i Mexicos hovedstad et eksempel på.

Historien begynner i mars 1962, da en småbarnsfamilie flytter inn i et hus i Mexico by.

Familien finner en liten blybeholder i huset som senere skal vise seg å inneholde en radioaktiv kapsel.

Noen kilder oppgir at kapselen kommer fra en søppelfylling, mens andre sier at blybeholderen ble overlatt i familiens varetekt av utleieren uten nærmere anvisninger.

Uansett havner den utenfor familiens eiendom, der den blir funnet av familiens eldste barn, en ti år gammel gutt som stikker kapselen i lommen og tar den med inn i huset.

Intetanende fisker guttens mor opp den radioaktive kapselen av lommen etter et par dager og legger den i et kjøkkenskap.

Moren, som oppholder seg mye på kjøkkenet, blir stadig sykere, og familien oppdager at glassene som står i samme skap som kapselen, har blitt svarte – noe som senere har blitt koblet til den voldsomme strålingen.

Men de kobler ikke hendelsene til kapselen. I stedet overtar familiens bestemor pliktene på kjøkkenet, og hverdagen fortsetter uforandret.

Fram til den første tragedien rammer.

  1. april dør familiens ti år gamle sønn.

Senere har leger fastslått at dødsårsaken var den radioaktive strålingen som gutten ble direkte utsatt for da han gikk rundt med kapselen i lommen.

Noen få måneder senere, 19. juli, dør moren, som var gravid i sjette måned. Hun hadde særlig blitt eksponert for strålingen fra kapselen da den lå på kjøkkenet.

Like etter morens død blir kapselen funnet og fjernet fra huset.

Men skadene fra strålingen er allerede så alvorlige at også familiens to år gamle datter dør 18. august samme år.

Familiens bestemor, som hadde flyttet inn for å hjelpe til i husholdningen, dør 15. oktober.

Faren, som var den eneste overlevende, slipper med livet i behold, ifølge legene fordi han hadde jobbet utenfor hjemmet og derfor blitt utsatt for langt mindre stråling enn resten av familien.