Tyngdekraft

Få vite mer om gravitasjon

Gravitasjonen påvirker alt alltid. Men hva er gravitasjon, og hva betyr den for deg og planeten? Ta en leksjon i Illustrert Vitenskaps lynakademi, se hva du vet i quizen, og se hva gravitasjon betyr for vekten din på f.eks. Mars.

Gravitasjonen påvirker alt alltid. Men hva er gravitasjon, og hva betyr den for deg og planeten? Ta en leksjon i Illustrert Vitenskaps lynakademi, se hva du vet i quizen, og se hva gravitasjon betyr for vekten din på f.eks. Mars.

Hva er gravitasjon?

Gravitasjon er en av de fire fundamentale naturkreftene som hersker i universet. I hverdagen merker vi bare to av dem. Den ene er gravitasjonen, og den andre er den elektromagnetisk kraften.

Begge naturkreftene har en uendelig rekkevidde. Det betyr at alle masser i universet tiltrekker hverandre via gravitasjon, og at den elektromagnetiske kraften i form av lys kan ses fra selv fjerne galakser.

De to andre naturkreftene kalles kjernekrefter, for de virker bare inne i atomer. Den sterke kjernekraften holder atomkjernen sammen, mens den svake kjernekraften er involvert i radioaktivt avfall.

De fire fundamentale naturkreftene er:

  • Gravitasjon
  • Elektromagnetisk kraft
  • Svak kjernekraft
  • Sterk kjernekraft

Hvem oppdaget gravitasjonen?

I 1687 beskrev den engelske fysikeren Isaac Newton gravitasjonen for første gang. Ifølge Newton avgjør et legemes masse dets tiltrekningskraft. Derfor er gravitasjonen på Månen bare 16,6 prosent av Jordens tiltrekning, for Månens masse er tilsvarende mindre.

Gravitasjonsloven beskrev også hvordan Solens tiltrekning på de omkretsende planetene avtar med det omvendte av kvadratet på avstanden. Hvis en planet er dobbelt så langt unna Solen som en annen planet, vil Solens gravitasjon altså bare være en firedel så sterk.

Newton forutså på denne måten eksistensen av den uoppdagede planeten Neptun fordi banen til planeten Uranus bare kunne forklares hvis det lengre ute i solsystemet fantes en planet med Neptuns masse og bane.

Isaac Newton oppdaget tyngdekraften

Fysikeren Isaac Newton beskrev tyngdekraften for første gang i 1687.

Hvordan beregnes gravitasjon?

Ifølge Isaac Newtons gravitasjonslov er kraften som holder planetene fast i sine baner rundt Solen proporsjonal med både Solens og planetens masse.

I hans berømte formel betegnes Solens masse M og planetens masse m, mens symbolet for avstanden er r.

Massetiltrekningen eller gravitasjonen F mellom Solen og planeten beregnes med ligningen F = GMm/r2, hvor gravitasjonskonstanten G er den samme overalt i universet og til enhver tid.

Gjelder Newtons gravitasjonslov fortsatt?

I begynnelsen av 1900-tallet sto det klart at de klassiske gravitasjonslovene ikke helt kunne forklare den innerste planeten Merkurs bane rundt Solen. Ifølge loven måtte det være en liten planet mellom Merkur og Solen, men det er det ikke.

Løsningen kom i 1916, da Albert Einstein fremla sin revolusjonerende relativitetsteori. Teorien fastslår at gravitasjonskraften virker ved å krumme selve rommet. Merkur fastholdes i banen rundt Solen fordi stjernens sterke gravitasjonsfelt danner en skålformet krumming i rommet, der den lille planeten triller rundt som en kule i et rulettspill. Med relativitetsteorien kan Merkurs bane beregnes helt nøyaktig.