Gigantiske funn i jordens indre er fire ganger så høye som Mount Everest

Rester av fortidens havbunn har samlet seg i jordens indre og skapt enorme fjelltopper.

Globe1

De kolossale fjellene har oppstått i grenselandet mellom jordens indre kjerne og mantelen.

© Shutterstock

2900 kilometer under føttene dine møter jordens steinmantel kjernen, som består av metall.

Og akkurat der, ved en temperatur på 3700 grader celsius, har forskere gjort en svært bemerkelsesverdig oppdagelse.

Gigantiske fjell på grensen mellom mantelen og kjernen, med høyder som setter Himalaya i forlegenhet.

Mount Everest er litt over 8,8 kilometer høyt, mens disse underjordiske fjellene kan være over 38 kilometer høye.

«Tykkelsen varierer fra et par kilometer til over tretti kilometer. Det betyr at vi ser fjell som noen steder er opptil fire ganger så høye som Mount Everest», sier Edward Garnero, medforfatter og professor i geofysikk ved delstatsuniversitetet i Arizona i USA.

Funnet dypt under Antarktis

De enorme underjordiske fjelltoppene er funnet under Antarktis, der et team av forskere fra universitetet i Alabama og delstatsuniversitetet i Arizona siden 2015 har fulgt med på seismologiske målinger fra utstyr på isen.

Målingene har fanget inn seismiske bølger fra jordskjelv over hele verden som kan brukes til å undersøke ekko fra grensen mellom kjernen og mantelen.

Da forskerne nylig så på seismiske bølger generert av 25 jordskjelv, fant de ut at bølgene ble langsommere når de nådde et ujevnt sted på grensen mellom kjernen og mantelen.

Disse ujevnhetene kan ifølge studien forklares av at enorme mengder basalt har samlet seg med sedimenter fra fortidens havbunn, noe som har ført til voldsomt høye fjell dypt nede under overflaten.

Skapt av tektoniske plater

Ifølge forskerne oppsto fjellformasjonene da eldgamle biter av havskorpe ble tvunget inn i jordens indre og sank til grensen mellom kjerne og mantel.

Disse spredte seg deretter sakte ut og dannet en rekke strukturer som etterlot seg et spor av fjell og klumper av basalt og sedimenter.

Forskerne hevder at de nyoppdagede underjordiske fjellene kan ha en betydelig påvirkning på spredningen av varme fra jordens kjerne opp mot overflaten.