Forskere som oppdaget tyngdebølger får nobelpris

Årets nobelpris i fysikk går til tre amerikanske forskere som har bevist Einsteins teori om gravitasjonsbølger. Oppdagelsen kan få stor effekt på romforskningen.

LIGO Livingston

LIGO bruker to måleanlegg som ligger i hver sin ende av USA. Den ene i Livingston, Louisiana (bilde), den andre ved Hanford i det østlige Washington.

© LIGO

De tre amerikanske forskerne Rainer Weiss, Barry C. Barish og Kip S. Thorne har fått årets nobelpris i fysikk.

Prisen kommer for arbeidet med LIGO – Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – som er et forskningsprosjekt med flere tusen forskere fra 20 land.

LIGOs formål er å finne de gravitasjonsbølgene – eller tyngdebølgene – som Albert Einstein, i forbindelse med sin relativitetsteori, forutsa i 1916.

Forskere dokumenterer kjempekollisjon

Nesten hundre år senere – 14. september 2015 – ble bølgene observert av LIGO. Det var tyngdebølger fra sammenstøtet mellom to sorte hull som traff jorda. Forskertrioen spilte en avgjørende rolle for arbeidet.

Einsteins relativitetsteori beskriver hvordan massive objekter påvirker tid og rom rundt seg.

Ifølge teorien vil objektene, når de akselererer, skape tyngdebølger, som er små svingninger i tid og rom som sprer seg gjennom verdensrommet som ringer i vannet.

Selv småstein som støter sammen, vil skape tyngdebølger, men jo større objektet er, desto lengre unna kan man måle bølgene.

Baner vei for mer kunnskap om big bang

Oppdagelsen av tyngdebølger kommer til å ha stor betydning for fysikken, for de kan brukes til å måle store begivenheter i verdensrommet og kanskje gi oss informasjon om hvordan universet ble til.

Forskerne håper dessuten at de ved å måle tyngdebølger kan påvise aspekter ved fysikken man så langt ikke har hatt noen som helst forestilling om.