Angelina Jolie trår hardere enn en elefant

Trykk oppstår når noe presser med vekten sin. Hvor stort trykket er, avhenger bl.a. av hvor stort et område gjenstanden trykker på. Derfor trår Angelina Jolies stiletthæl f.eks. hardere enn en elefantfot.

© Shutterstock

Trykk er over alt i hverdagen vår. Det kan f.eks. gi propper i ørene når du flyr eller dykker, det styrer om det er solskinn eller regnvær, og det kan drepe i form av en trykkbølge fra en eksplosjon.

Trykk er den kraften som noe trykker med på et bestemt område. Eller sagt mer fysisk: Forholdet mellom den kraften som virker vinkelrett på en flate, og flatens areal.

Trykk beregnes i pascal

Trykkraften beregnes i enheten pascal ut fra formelen: P = F / A

P er trykket i enheten pascal. Det er den kraften som en gjenstand trykker på én kvadratmeter med.

F er den kraften som en gjenstand har. Kraften er målt i enheten newton og regnes ut som gjenstandens vekt i kilo ganget med dens akselerasjon – dvs. Jordens tyngdeakselerasjon når gjenstanden står stille.

A er det arealet i kvadratmeter som en gjenstand påvirker med sin kraft.

Både Angelina Jolie og elefanten trår med en viss kraft (F), og de påvirker underlaget på et bestemt område (A). Hvis man kjenner F og A, kan man regne ut trykket for henholdsvis en stiletthæl og en elefantfot.

Trykk i praksis: Angelina Jolies stiletthæl kontra elefantens fot

Ovenstående regnestykke kan overføres til eksemplet Angelina Jolies stiletthæl og en elefantfot. Først gjør vi regnstykket for en hannelefant:

Elefanten veier fem tonn. Derfor tramper den foten i bakken med en enorm kraft på 49 050 newton. Fordeler man kraften på elefantfotens 250 cm2, er trykket 1 962 000 pascal.

Så gjør vi regnstykket for Angelina Jolie:

Vi antar at Angelina Jolie veier ca. 60 kg. Derfor trår hun stiletthælen i bakken med en kraft på 589 newton. Fordelt på hennes én cm2 store stiletthæl, er trykket 5 890 000 pascal.

Selv om den kraften Angelina Jolie trår foten i bakken med, er markant mindre enn hannelefantens, er trykket under hennes stiletthæl altså mange ganger større enn under elefantfoten, fordi kraften fra skrittene hennes samles på et svært lite sted.