Shutterstock

Magnetfelt sprenger forskernes utstyr

Det kraftige magnetfeltet ble 120 000 ganger sterkere enn en kjøleskapsmagnet og ødela forskernes utstyr på mindre enn en tusendel av et sekund.

Japanske forskere ved Universitetet i Tokyo har skapt det sterkeste magnetiske feltet som noensinne er observert innendørs i et kontrollert eksperiment.

Magnetfeltet var så sterkt at forskernes utstyr eksploderte.

Styrken overgikk forskernes egne forventninger ved å nå opp i hele 1200 tesla. De hadde bare forventet 700 tesla.

Elektromagneten skapte et rekordsterkt magnetfelt på 1200 tesla, som på et øyeblikk fikk apparatet til å bryte sammen.

© Shojiro Takeyama/Uni. of Tokyo

1200 tesla er et magnetfelt som er 50 millioner ganger sterkere enn det jorda skaper – eller 120 000 ganger sterkere enn det magnetfeltet som skapes av en kjøleskapsmagnet.

Forskere komprimerte fire millioner ampere i elektromagnet

I forsøket sendte forskerne en strøm på fire millioner ampere – det er flere hundre ganger så mye som i et lynnedslag – gjennom en elektromagnet med en liten kjerne som ble presset mer og mer sammen.

Magnetfeltet i kjernen ble dermed presset sammen på mindre og mindre plass, helt til det nådde 1200 tesla.

1200 tesla er 50 millioner ganger sterkere enn jordas magnetfelt på våre breddegrader.

Resultatet er bare overgått av utendørsforsøk. Russiske forskere har blant annet brukt kjemisk sprengstoff til å presse kjernen i en elektromagnet sammen. De forsøkene har skapt magnetfelt på helt opptil 2800 tesla, men det er ikke mulig i et laboratorium.

Selv om fysikernes magnetfelt bare holdt i mindre enn en tusendels sekund, er det likevel lengre enn det som er oppnådd i tilsvarende forsøk som er utført tidligere.

Fysikere vil bruke det sterke magnetfeltet til å studere elementærpartikler. Dessuten kan det brukes til fusjonsenergi, der veldig sterke magnetfelt holder drivstoffet svevende i en reaktor.