Kan vann brenne?

Jeg forstår ikke at vann ikke kan brenne. Vann består av hydrogen – et av de mest brennbare stoffene – og oksygen, som er nødvendig for enhver forbrenning.

Ild-på-vann
© Shutterstock

Kjemisk sett kan en normal forbrenning defineres som en prosess der et stoff danner forbindelse med oksygen (O2). Når hydrogen (H2) brenner, dannes dermed H2O, og vann blir derfor restproduktet etter forbrenningen av hydrogen. Man kan altså si at vann ikke kan brenne fordi hydrogenet allerede er brent opp. Det er ikke bare hydrogen som allerede er brent opp. Oksygen reagerer svært lett med andre stoffer, og nesten alt uorganisk materiale har i tidens løp reagert med oksygen. De fleste metaller finnes utelukkende i oksiderte forbindelser, akkurat som jord, stein og fjell består av oksygenholdige mineraler. Disse stoffene kan ikke brenne fordi de allerede har dannet forbindelse med oksygen og dermed blitt en slags aske. Vann derimot kan brukes til å slukke en brann. Det skyldes dels at vann ikke er brennbart, og dels at det har en god evne til å absorbere varme. Det krever mye energi å varme opp vann, og den prosessen stjeler varmen fra ilden. Temperaturen faller til under 400–500 °C, som må til for å opprettholde forbrenningen, og ilden går ut.