Kan oksygen få luft til å brenne?

Luft kan ikke antennes, selv ikke om oksygengehalten økes. Oksygen brenner ikke selv, men gir næring til ild, og derfor kan det være farlig med åpne flammer rett ved en oksygenkilde. Tenner man eksempelvis et stearinlys i luft med høy oksygengehalt, går forbrenningen raskere og kan være farlig. For at det skal bli brann, må det være brennbart materiale, oksygen og varme til stede. Når noe brenner, inngår det i en kjemisk reaksjon med oksygen som utvikler mer varme enn brannen krever for å komme i gang.

Eksplosjon-på-sort-bakgrunn
© Shutterstock

Luft kan ikke antennes, selv ikke om oksygengehalten økes. Oksygen brenner ikke selv, men gir næring til ild, og derfor kan det være farlig med åpne flammer rett ved en oksygenkilde. Tenner man eksempelvis et stearinlys i luft med høy oksygengehalt, går forbrenningen raskere og kan være farlig. For at det skal bli brann, må det være brennbart materiale, oksygen og varme til stede. Når noe brenner, inngår det i en kjemisk reaksjon med oksygen som utvikler mer varme enn brannen krever for å komme i gang. Det betyr at prosessen kan fortsette til det ikke er mer brennbart materiale eller oksygen igjen, eller inntil prosessen har fått lavere temperatur. Atmosfærisk luft består gjerne av 78 prosent nitrogen, 21 prosent oksygen og små kvanta gasser. Nitrogen brenner ikke, for når det reagerer med oksygen, krever prosessen mer varme enn den utvikler, og gassene er på ingen måte til stede i så høye konsentrasjoner at det er mulig å sette fyr på luften.