Kan det virkelig stemme at en regnbue kan stå opp ned?

Jeg var ute på landet noen dager, og da så jeg en regnbue som sto opp ned. Hvordan er det mulig?

rainbow reverse

En regnbuesom vender buen nedover, er ingen vanlig regnbue, men en såkalt senitbue.

Værfenomenet befinner seg et annet sted på himmelen enn en regnbue ville stått, og den oppstår på en annen måte.

Lyset spaltes i iskrystaller

Senitbuen skyldes at solstrålene brytes i iskrystaller i tynne cirrusskyer høyt oppe i atmosfæren. Lysbrytningen skjer når lyset passerer fra ett medium til et annet, som fra luft til is. Fordi lyshastigheten er forskjellig i de to mediene, skifter lysstrålene retning.

Imidlertid er brytningsgraden avhengig av lysets bølgelengde. De lange bølgelengdene i den røde delen av det synlige spekteret brytes minst, mens de korte bølgelengdene i den fiolette delen brytes, eller avbøyes, mest.

Det hvite lyset splittes

Dermed spaltes det opprinnelige hvite sollyset i alle sine enkeltfarger ved såkalt dispersjon. Dette gir den regnbuelignende effekten i senitbuen – samt også effekten i regnbuen. Men da er det vanndråpene som foretar spaltingen.