Hvorfor stiger det damp opp fra varmt vann?

Når man tar seg en varm dusj, blir badet fullt av damp selv om vanntemperaturen ligger langt under vannets kokepunkt. Hva kan dette egentlig skyldes?

Kvinne-i-varmt-bad
© Shutterstock

Fordamping skjer ikke bare når vann koker. Både kaldt vann og til og med is fordamper. Fordampingen ved lavere temperaturer kommer for eksempel til uttrykk når man har hengt klesvasken opp til tørk. Den fuktige klesvasken blir tørr nettopp fordi vannet fordamper. Når baderommet raskt fylles med damp når man bader eller dusjer, er det fordi fordampingen øker i takt med vanntemperaturen. Ser vi på vannmolekylene, trenger samtlige den samme energimengden for å rive seg løs fra væsken og sveve fritt som damp. Men energien er aldri jevnt fordelt mellom molekylene – verken i en væske, en gass eller for den saks skyld et fast stoff. Noen av vannmolekylene støter inn i naboene på en slik måte at de blir tilført energi, og noen ganger får de nok til å kunne løsrive seg og foreta en fordamping. Når vannets gjennomsnittlige energinivå – det vil si vanntemperaturen – stiger, øker også sannsynligheten for at et visst antall molekyler blir så energirike at de fordamper. Og dermed blir baderommet fylt av vanndamp. Når vann går rett fra isform til dampform, kaller vi det sublimering. Isbiter som ligger utildekket i åpne former i fryseren, blir gradvis mindre på grunn av dette fysiske fenomenet.

LES OGSÅ: Dampsperre for dummies.