Hvorfor kommer boomerangen tilbake?

Ikke alle boomeranger kommer tilbake til kasteren, nei. Boomerangen som den australske urbefolkningen brukte til jakt, flyr godt og er enkel å sikte med, men den kommer ikke tilbake dersom kasteren bommer på målet. De spesielle boomerangene som kommer tilbake, pleier å være bygd som to vinger som er montert i en buet, bananformet struktur. Men det finnes også boomeranger med tre eller fire vinger og svært ulikt utseende. Boomerangvingene er formet nesten som ordinære flyvinger.

Boomerang-på-vei-tilbake
© Shutterstock

Ikke alle boomeranger kommer tilbake til kasteren, nei. Boomerangen som den australske urbefolkningen brukte til jakt, flyr godt og er enkel å sikte med, men den kommer ikke tilbake dersom kasteren bommer på målet. De spesielle boomerangene som kommer tilbake, pleier å være bygd som to vinger som er montert i en buet, bananformet struktur. Men det finnes også boomeranger med tre eller fire vinger og svært ulikt utseende. Boomerangvingene er formet nesten som ordinære flyvinger. Når luften stryker forbi over og under en vingeprofil, skapes det en oppdrift, altså en kraft som presser vingen opp. Jo raskere luften stryker forbi vingen, desto større oppdrift får den. På et fly er lufthastig-heten den samme over de to vingene. Slik er det ikke med en boomerang, som jo roterer mens den er i flukt. Vingene vil vekselvis bevege seg mot vinden og bort fra vinden, det vil si at de to vingene påvirkes av ulik oppdrift. En boomerang kastes ikke horisontalt som en frisbee, men tvert imot nesten vertikalt. Derfor påvirkes den øverste vingen av den største kraften. De ulike kreftene som påvirker de roterende vingene, får boomerangen til å fly i en stabil krum bane og hele tiden svinge helt til den igjen er tilbake ved utgangspunktet.