Hvorfor hører man godt gjennom vann?

Når man svømmer under vann i en svømmehall, kan man plutselig høre alle lyder veldig godt. Hvorfor er det slik?

Konkylie-på-strand
© Shutterstock

Lyd forplanter seg som en bølge i det mediet den oppsto i – vanligvis luft – i form av varierende fortynning og fortetning. Når lyden når våre ører, over-føres bevegelsen til trommehinnen og videre til det indre øret der registreringen og den innledende behandlingen av lydinntrykket finner sted. Lydstyrken avgjøres av hvor stor energimengde som overføres, og jo tettere det lydbærende mediet er, desto mer energi blir det overført. Vann er betydelig tettere enn luft (selv om det på den annen side også er mindre komprimerbart), og svingninger gjennom vann er derfor i stand til å frembringe større utslag mot trommehinnen. Lydens hastighet gjennom forskjellige medier gir et inntrykk av hvor effektivt lyden forplanter seg. Lydhastigheten ligger på rundt 1500 m/sek i vann, mot 330 m/sek i luft. I stål kan lyden forplante seg med en fart på over fem kilometer per sekund. I et lufttomt rom er det ikke noe medium som kan bære lyden, så under lufttomme forhold vil ikke lyden bre seg i det hele tatt.