Hvorfor har stoffer forskjellige tilstandsformer?

Hva er det som bestemmer om et stoff som jern er fast, flytende eller i gassform?

Smeltet-jern
© Shutterstock

Ved romtemperatur sitter atomene i jern og vibrerer på faste plasser i et gitter. De har ikke nok bevegelsesenergi til å frigjøre seg fra de elektriske kreftene fra naboatomene. Når jernet blir varmere, vibrerer atomene raskere, og stiger temperaturen over 1535 °C, får atomene nok energi til å bevege seg rundt mellom de andre – jernet er blitt flytende. Straks temperaturen passerer 2750 °C, har jernatomene fått tilstrekkelig energi til å frigjøre seg helt fra de andre atomene, og jernet har forvandlet seg til en gass. Smelte- og kokepunktene er forskjellige fra stoff til stoff fordi det er forskjell på styrken i bindingene mellom molekylene.