Hvorfor går hjul baklengs på film?

Når jeg ser biler og vogner på film, ser det ut som om hjulene går bakover. Hvordan henger det sammen?

Vognhjul

Det dreier seg om synsinntrykk eller bilder per sekund som hjernen din kan behandle, og det optiske bedraget kalles "stroboskopisk effekt" eller "wagon-wheel effect".

"Stroboskopisk effekt" beskriver det optiske bedraget som oppstår i naturlig lys eller under stroboskopisk belysning – for eksempel når du ser ut av vinduet i et fly og tydelig kan se at propellene dreier veldig langsomt baklengs. Effekten kan oppleves ved alle former for rotasjon med "eiker" – som rotoren på et helikopter, et hjul på en bil eller altså propellen på et fly.

Ved 8–12 omdreininger i sekundet virker det som om rotasjonen står stille og "eikene" slutter å bevege seg. Ved 30–35 rotasjoner i sekundet viskes "eikene" nesten ut, men kan likevel ses som en langsom baklengs rotasjon. Og ved 40–100 rotasjoner per sekund flyter "eikene" sammen til en flate, men kan som oftest ses som stasjonært flimrende streker.

Kameraet utfordrer hjernen

"Vognhjuleffekten" er et optisk bedrag som får hjul, propellere og rotorer til å stå stille eller gå baklengs på film. Den oppstår fordi film- og TV-kameraer tar opp 24 eller 25 bilder per sekund. Hvis hjulet samtidig går rundt 25 ganger per sekund, vil kameraet fange hjulet i samme posisjon hver gang det tar et bilde. På filmen ser det da ut som om hjulet står stille.

Effekten oppstår også på film når for eksempel et tog med skiftevis forskjelligfargede vogner passerer i den helt riktige farten og der synsinntrykket på opptaket vil være at toget står stille mens vognene "blinker". Her er det seerens hjerne som må tvinge seg selv til å bestemme hvilken retning toget kjører.

Hjulet går baklengs

Om hjulet derimot går litt langsommere enn 25 runder per sekund, vil kameraet fange hjulet når det knapt har gått én runde, og da får en følelsen av at hjulet går baklengs.

Se prinsippet i videoen under