Hvorfor danner det seg bobler i et glass vann?

Når jeg lar et glass vann stå en stund, danner det seg alltid små bobler i det. Hva skyldes det?

bobler-i-et-glass-vann
© Shutterstock

De små boblene i vann fra springen inneholder vanlig luft som er oppløst i vannet når det kommer ut av kranen. På det tidspunktet er vannet kaldt, vanligvis 8–12 grader, men etter at vannet har stått en stund, kommer det opp i romtemperatur. Ettersom kaldt vann kan inneholde mer luft enn varmt vann, er det ikke lenger plass til så mye luft i vannet, og den oppløste luften blir derfor utskilt som små bobler. Når det tas opp grunnvann fra berggrunnen, blir det tilsatt oksygen på vannverket for å få utskilt svovel- og jernforbindelser. På vei ut til forbrukerne stiger temperaturen i vannet, og derfor blir noe av oksygenet i vannet frigjort. Det kan føre til problemer med luftlommer i vannrørene, og derfor er de fleste store vannrørene utstyrt med lufteventiler.