Hvorfor brenner ikke lysveken opp?

Candlelight

Stearinlysflammen består av brennende stearindamp og skyldes ikke at selve veken brenner. Vekens oppgave er å suge opp smeltet stearin i nærheten av flammen, der den fordamper og blir antent. Hvis veken hadde brent opp for fort, ville lyset selvsagt ha slukket.

Veken er som oftest produsert av bomull som brenner svært bra. Derfor blir veken grundig impregnert med et brannhemmende middel for å få den til å vare lenger. Veken er imidlertid også impregnert med voks eller tilsvarende, for ellers ville det ikke vært så lett å tenne stearinlyset. Voksen smelter og fordamper i varmen fra tennflammen, og dampen brenner deretter rundt tuppen på den flammeimpregnerte veken helt til veken selv begynner å suge opp smeltet stearin fra lyset.