Hvorfor blir melken sur i tordenvær?

Jeg har flere ganger opplevd at melken plutselig var blitt sur etter tordenvær, selv om den hadde stått i kjøleskapet. Hvordan kan dette skje?

Tordenstorm-over-by
© Shutterstock

I Nord-Europa har det vært en utbredt skikk å drikke tordenkaffe med melk i, fordi det var bra å være våken hvis lynet slo ned. Dessuten mente man at melken ville bli sur, og da kunne man like godt bruke den i kaffen før den ble ødelagt. Tidligere gikk man ut fra at det var de forhøyede temperaturene og den økte luftfuktigheten i forbindelse med tordenvær som hadde skylden for at melken ble sur. Nyere undersøkelser har imidlertid vist at det ikke stemmer, for melken kan bli sur selv om den oppbevares i kjøleskap. Andre matvarer kan også endre karakter under tordenvær – for eksempel gelatin, som blir mer flytende. Fenomenet er altså reelt nok, og de fleste forskere tror nå at det skyldes en form for elektromagnetisk stråling, ettersom sur melk og andre endringer kan oppstå selv i lokaler med klimaanlegg. Under et tordenvær dannes det såkalte forutladninger før selve lynet blir utladet. Disse forutladningene kan stråle ut over et meget stort område, og man regner derfor med at det er de som gjør melken sur.