Sound barrier

Hvordan oppstår smellet i lydmuren?

Hva er det som skjer når et fly flyr gjennom lydmuren?

Hva er det som skjer når et fly flyr gjennom lydmuren?

Shutterstock

Lydbølgene fra et fly sprer seg egentlig i alle retninger, men fordi flyet beveger seg, blir lydbølgene foran flyet presset sammen.

Etter hvert som flyet får opp farten, blir det kortere avstand mellom toppen og bunnen av lydbølgene.

Når flyet når lydhastigheten, cirka 1220 km/t, blir lydbølgene foran flyet presset så tett sammen at de danner en mur i form av en sjokkbølge.

Du kan se lydmuren

Muren er vanligvis ikke mulig å se, men under bestemte værforhold kan man faktisk få øye på lydmuren i form av en kjegleformet vegg av ørsmå vanndråper.

De oppstår av luftfuktigheten når lufttrykket faller i intervallet mellom to lydbølger.

Jo raskere flyet beveger seg, desto spissere blir kjeglen av lydbølger som flyet trekker etter seg.

Når disse tettpakkede bølgene av lyd kommer ned i bakkenivå, oppleves de som et overlydsdrønn. Lyd er jo bare trykkendringer som øret oppfatter.

Et fly som går raskere enn lyden, drar en hale av overlydsdrønn etter seg.

Smellet kan være svært kraftig, og derfor fikk Concorde-flyet først bryte lydmuren ute over åpent hav.