Hvordan oppstår fargeløse regnbuer?

Iblant kan man være heldig og se en slags regnbue uten farger, altså en helt hvit bue på himmelen? Hvordan oppstår den?

En kombinasjon av sol og tåke kan utløse fenomenet tåkebue. Det er en bred og hvitaktig bue som oppstår som følge av lysets samspill med de mikroskopiske vanndråpene i tåken. Tåkebuer dannes på samme måte som regnbuer, nemlig ved at sollyset brytes i vanndråpene som tåken består av. Fordi vanndråpene i tåken er mye mindre enn regndråper – vi er nede på størrelser på mellom hundre- og tusendels millimeter – vil de separate fargebåndene i regnbuen bli spredt så mye at alle fargene blir blandet sammen. Resultatet er en bred og helt hvit regnbue. I større regndråper holdes spekteret så godt som fra hverandre, og den klassiske regnbuen inneholder derfor alle fargene i spekteret. Tåkebuene dannes når vanndråpene som sollyset brytes i, er under 0,05 millimeter i diameter, mens regndråpene hyppigst ligger mellom 0,5 til 1–2 millimeter i diameter. For øvrig blir regnbuer oftest assosiert med sollys, men også intenst månelys kan gi samme effekt. Regnbuens sentrum ligger alltid i motsatt retning av Solen eller Månen.