Hvordan fungerer en kikkert?

Jeg har lenge tenkt på hvordan en kikkert fungerer. Jeg vil også gjerne vite hvor kraftig den beste kikkerten er per i dag.

Mann-med-kikkert-i-skog
© Shutterstock

Kikkerter eller teleskoper finnes i alle størrelser fra bitte små teaterkikkerter til gigantiske astronomiske teleskoper. Men uansett størrelse er formålet det samme: å gjøre fjerne gjenstander mer synlige. For å forstå hvordan en kikkert virker, kan man spørre seg selv hvorfor vi ikke kan se for eksempel nummerplaten på en bil på en kilometers avstand. Svaret er at nummerplaten ikke tar så stor plass på netthinnen på denne avstanden. Men det kan vi endre med en kikkert. Ved hjelp av et objektiv, det vil si en stor linse, blir lyset fra nummerplaten hentet inn og samlet i et lite fokuspunkt. En annen og mindre linse, okularlinsen, sprer lyset ut slik at det dekker hele netthinnen. Prosessen tilsvarer i prinsippet at vi har fått større øyne. Derfor er det også klart at størrelsen på objektivet er avgjørende for hvor god en kikkert er. Verdens største kikkert i dag er de to tvillingteleskopene Keck I og II på Hawaii, som begge har en diameter på 9,8 meter. Med disse teleskopene kan vi se galakser milliarder av lysår unna. Hubble-teleskopet, som går i en permanent bane, er ikke fullt så stort, men gir likevel bedre bilder – fordi det befinner seg utenfor den forstyrrende jordatmosfæren. Men også med en god amatørkikkert er det mulig å lese en nummerplate en kilometer unna. Den nederlandske optikeren Hans Lippershey betraktes vanligvis som oppfinner av kikkerten. Oppfinnelsen ble gjort i 1608 og revolusjonerte astronomien i løpet av få år.